Lautari powraca do wspólnej pracy po kilku latach przerwy. „Vol. 67” to pierwszy, w pełni poświęcony polskiej muzyce program grupy, po bardzo dobrze przyjętych przez krytykę wcześniejszych AzaranMuzica Lautareasca Nova, zwieńczonych płytami.

Nowy program zespołu swoją ideą oraz nazwą nawiązuje do wielkiego dzieła zbiorów etnograficznych Oskara Kolberga – Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Tom 67 dzieł zebranych Kolberga zawiera opracowania fortepianowe muzyki ludowej. Mając na uwadze jak ubogi i nieadekwatny dla wiejskiego wykonawstwa jest zapis muzyczny posiłkujemy się tu własną praktyką, zdobywaną w pracy terenowej, w nauce, graniu i byciu z wiejskimi muzykantami. A przy tym nie inspirujemy się bezpośrednio opracowaniami Kolberga, ale prowadzimy dialog z tradycją. Tak jak w czasach Kolberga potrzebne i aktualne są teraz pytania o możliwość utożsamienia się z tą częścią naszej kultury, pytania o jakość tej muzyki, jej głębię i złożoność, bogactwo w pozornej prostocie, o to czy jej nie spłycamy, czy potrafimy kompetentnie ją kontynuować. Wiemy, że nasze odpowiedzi będą ułomne tak jak niedoskonałe i krytykowane były opracowania Kolberga, mimo to widzimy sens, mamy potrzebę i determinację by mierzyć się z tym tematem wciąż na nowo, by napisać swój tom – Ludu, jego zwyczajów, guseł, mowy, zabaw, pieśni i tańców…

„Vol. 67” swoją premierę miał podczas XV Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”, współproducenta reaktywacji grupy. Lautari zagrało w składzie: Maciej Filipczuk (skrzypce), Jacek Hałas (fortepian preparowany, akordeon) Michał Żak (drewno) i gościnnie Marcin Pospieszalski (kontrabas).

www.lautari.art.pl


***
Program „O poszukiwaniach ptaka Azarana” zrodził się z fascynacji zespołu muzyką kręgu bizantyńskiego. Mieszają się w tym świecie zarówno wpływy różnych krain – Grecji, Turcji, Armenii, Rumunii, Serbii, Bułgarii, jak i systemy i etosy muzyczne – muzyka tradycyjna, obrzędowa, taneczna, klasyczna i sakralna. Wydany w 2006 r. album „Azaran” zdobył I nagrodę w konkursie Polskiego Radia na Folkowy Fonogram Roku. Liderem zespołu jest Maciej Filipczuk (skrzypce), a towarzyszą mu Zbigniew Łowżył (fortepian), Robert Siwak (instrumenty perkusyjne) i Michał Żak (flety, klarnet, szałamaje). Zespół z powodzeniem koncertował w kraju i za granicą, m.in. w Armenii, Algierii, Maroko, Szwecji (Nybrokajen Concert Hall – Sztokholm), kilkukrotnie we Francji (m.in. L'Entrepot – Paryż), Serbii (Ring Ring Festival – Belgrad), Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych (Symphony Space – Nowy Jork; The Hot House – Chicago, Jazz Bakery – Los Angeles).